Kunder

Några av företagen som väljer Total Innovation

Kunderna finns inom konstruktion och tillverkning där det krävs ett högt teknikinnehåll och kompetens.

Vi arbetar som en extern problemlösare och vi bistår med kompetens och avancerade maskiner för att ta fram prototyper och små serier.