Fixturer

Ett helhetsansvar till färdig fixtur

Vi är specialiserade på konstruktion och tillverkning av fixturer. Vår idé är att ta ett helhetsansvar och samordna arbetet fram till en färdig fixtur som kan användas i produktion.

Nedan är några excempel på fixturer som vi konstruerat:

– Fixtur för kalibrering av sikten
– Fixtur för kalibrering av bildförstärkare
– Service/transport fixtur för laserpekaren till JAS 39         Gripen
– Eltest/programmerings fixtur för ECU:er till VCE
– Svetsfixtur för styrcylindrar till VCE lastmaskiner
– Svetsfixturer för motorramarna till VCE Grader