Vi förbättrar & optimerar

Produktutveckling

Konstruktion av produkter, fixturer och specialmaskiner.

På produktutvecklingssidan arbetar vi med utveckling och konstruktion av produkter, fixturer samt specialmaskiner till industrin. Vi använder Inventor som CAD-system och har även hållfasthetsmodulen i Inventor, så vi klarar att göra överslagsberäkningar på hållfastheten när det behövs.