Legobearbetning

Fina toleranser och höga ytkrav

Vår ambition är att vara den samarbetspartner kunderna har som förstahandsval när det kommer till avancerad bearbetning. Vi håller oss ständigt i framkant när det gäller ny teknik på maskiner och mjukvaror.